En tvåspråkig tankesmedja

Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja i Finland med en stark nordisk förankring. Agenda har hög ambitionsnivå och verksamheten har politisk relevans. Vi tar fram samhälleliga visioner som kan förverkligas, vi blickar framåt och vill vara före samhället i våra utredningar. Agenda tar sig an nationella, nordiska, europeiska och globala utmaningar i tillägg till att vi även uppmärksammar ärenden som är viktiga för Svenskfinland.

Nativitet

Finlandssvenskar föder fler barn

Finlandssvenskar får fler barn än landets finska befolkning. Finlandssvenska kvinnor födde 2017 i medeltal 1,61 barn. Motsvarande siffra för landet som helhet är 1,49. Siffrorna presenterades på ett seminarium som Agenda arrangerade i samarbete med Befolkningsförbundet.

Läs mera

Populistdiskussion

Agenda på Suomiareena 20.7.2018

Agenda finns på plats i Björneborg under Suomiareena. Vi bjuder på en diskussion om högerpopulismens framfart tillsammans med Anna-Lena Lodenius, Cristian Norocel, Marko Hietikko och Ann-Cathrine Jungar. Kirsi Heikel leder ordet.

Läs mera

Rapport från Agenda

Tre myter om familjeledigheter

Hur reformera familjeledigheterna? Den planerade reformen av familjeledigheterna gick i stöpet, men behovet av en reform har inte försvunnit. I Agendas rapport tar vi avstamp i de andra nordiska länderna. Vilka erfarenheter kan vi ta med oss från våra grannländer när våra familjeledigheter reformeras i sinom tid.

I rapporten skjuter vi ned tre myter som ofta präglar debatten om familjeledigheterna i Finland.

Anneli Miettinen
Anna Rotkirch
Läs rapporten
Beställ Agendas nyhetsbrev

Pamflett från Agenda

Regeringen Sipilä och svenskan

”Personlig förolämpning och sårande. En våt disktrasa i ansiktet. Nonchalans av det finlandssvenska mot bättre vetande. En attityd som gör ont.”

Det här är några av de otaliga besvikna reaktionerna dagarna efter att riksdagen antagit regeringen Sipiläs förslag till jourreform den 20 december 2016. Reformen innebär att tvåspråkiga Vasa centralsjukhus inte får omfattande jour. Den går till finskspråkiga Seinäjoki.

Anne Suominen
Läs rapporten

Rapporter

Följ oss på sociala medier