En tvåspråkig tankesmedja

Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja i Finland med en stark nordisk förankring. Agenda har hög ambitionsnivå och verksamheten har politisk relevans. Vi tar fram samhälleliga visioner som kan förverkligas, vi blickar framåt och vill vara före samhället i våra utredningar. Agenda tar sig an nationella, nordiska, europeiska och globala utmaningar i tillägg till att vi även uppmärksammar ärenden som är viktiga för Svenskfinland.

Rapport om delningsekonomi i Norden

”Delingsekonomi är inte socialism eller kommunism, utan business som gör vinst”

Vad är egentligen delningsekonomi? Den frågan dryftades då Agenda lanserade sin senaste rapport Delningsekonomin i Norden, skriven av Mats Nylund (Arcada).

Agendas rapport om delningsekonomi i Norden lanserades fredag 8.9.2019.

Agenda drar ut på diskussionsturné

Hur ser det finlandssvenska mediefältet ut år 2030? Kom med och diskutera frågan då Agenda drar ut på turné till Jakobstad (18.2), Vasa (19.2), Ekenäs (26.2) och Åbo (27.2).

Rapport

Unga och valet av nyhetsämnen

Journalist: Så når du den unga publiken

Lineär tv, tryckta tidningar och lokala nyheter intresserar inte den unga publiken. Istället är det fokus på framtiden, ny teknik och den globala dimensionen som lockar mediekonsumenten under 35 år.

I Agendas rapport De unga och valet av nyhetsmedier ritar medieproffsen Jens Berg och Sami Kallinen upp kartan över det moderna medielandskapet och presenterar tankar kring hur de finländska mediehusen kan ta upp konkurrensen med globala mediejättar som Facebook och Google.

Läs mera

Nyhet

Ted Urho ny verksamhetsledare för Agenda

I årskiftet tillträdde Ted Urho som ny verksamhetsledare för Tankesmedjan Agenda. Innan dess jobbade han i tio år som programledare på Svenska Yle, med fokus på samhällsfrågor.

Läs mera

Analys

Sverigedemokraternas resa. Från en rasistisk och marginell rörelse till vågmästaren som förändrade svensk politik.

Över 17% av rösterna i riksdagsvalet i Sverige. Sverigedemokraterna har gjort en häpnadsväckande resa från en marginell nynazistisk rörelse till Sveriges tredje största parti. SD har rubbat det politiska systemet. Läs Agendas sammanställning om Sverigedemokratena.

Läs mera

Kommentar

Blunda inte för kopplingen mellan populistpartier och extrema rörelser

Tidigare har de etablerade partierna varit måna om att hålla dörren till politiskt inflytande stängd för högerextrema och våldsbejakande rörelser. Men den dörren har öppnats på glänt i och med de högerpopulistiska partiernas ökade inflytande. Och det är en oroande utveckling, skriver Agendas verksamhetsledare Mattias Fagerholm.

Läs mera
Följ oss på sociala medier

Aktualitetsseminarium

Föräldraledighetsreformen – Vad kan vi lära oss av Sverige?

I Finland blev det ingenting av den planerade familjeledighetsreformen. I Sverige har man en ambitiös plan för hur familjeförsäkringen skall förnyas. Vilka svenska erfarenheter kan vi dra nytta av då vi i sinom tid kommer till skott med en reform? Ann-Zofie Duvander, expert på den svenska familjeförsäkringen, är gäst på Agendas aktualitetsdiskussion 26.9.2018.

Se video

Rapport från Agenda

Svenskspråkigas fruktsamhet i Finland

Finlandssvenskar får fler barn än landets finska befolkning. Finlandssvenska kvinnor födde 2017 i medeltal 1,61 barn. Motsvarande siffra för landet som helhet är 1,49. Det framgår ur Agendas färska rapport om nativiteten i Svenskfinland. Utgående från dessa siffror ser framtiden ljus ut för Svenskfinland.

 

Anna Rotkirch
Venla Berg
Läs mera

Rapport från Agenda

Tre myter om familjeledigheter

Hur reformera familjeledigheterna? Den planerade reformen av familjeledigheterna gick i stöpet, men behovet av en reform har inte försvunnit. I Agendas rapport tar vi avstamp i de andra nordiska länderna. Vilka erfarenheter kan vi ta med oss från våra grannländer när våra familjeledigheter reformeras i sinom tid.

I rapporten skjuter vi ned tre myter som ofta präglar debatten om familjeledigheterna i Finland.

Anneli Miettinen
Anna Rotkirch
Läs rapporten
Beställ Agendas nyhetsbrev

Pamflett från Agenda

Regeringen Sipilä och svenskan

”Personlig förolämpning och sårande. En våt disktrasa i ansiktet. Nonchalans av det finlandssvenska mot bättre vetande. En attityd som gör ont.”

Det här är några av de otaliga besvikna reaktionerna dagarna efter att riksdagen antagit regeringen Sipiläs förslag till jourreform den 20 december 2016. Reformen innebär att tvåspråkiga Vasa centralsjukhus inte får omfattande jour. Den går till finskspråkiga Seinäjoki.

Anne Suominen
Läs rapporten

Rapporter