Sammandrag

 • AI för hälsoval: Då man kombinerar två starka trender: 1) hälsa och välmående, och 2) AI, så kan man lätt tänka sig (och hoppas) att vi kan utveckla en algoritmisk tjänst som hjälper oss göra mer hälso- samma val i

 

 • Kontorshotell: Som det ser ut nu kan en kombination av distans- arbete och kontor vara optimalt. PwCs tidskrift Strategy+Business rapporterade i juli 2020 att 73 procent ville fortsätta jobba på avstånd åtminstone två dagar per vecka. Samtidigt identifierade de tre pro- cesser där fysisk närvaro är viktig (åtminstone ibland): samarbete, coaching, innovation, och att bygga kultur och

 

 • Algoritmisk kontroll: Algoritmer och data ger arbetsgivare möj- ligheten att övervaka sina anställda på ett helt nytt sätt (Kellogg et , 2020). Men övervakning kan också ha goda sidor. Ethan Bernstein et al. på Harvard University har undersökt kontexter där övervakning har implementerats i samarbete med de anställda så att de själva har kontroll över sin data. Till exempel kameror som poliser bär på kroppen har till och med lett till ett större förtroende mot polisen och mer yrkestrygghet i USA.

 

 • ”Algoaktivism”: Katherine Kellogg et al. (2020) varnar om den kontroll algoritmer kan ge arbetsgivare, men poängterar att anställda kan ta saken i sina egna händer – individuellt eller kollektivt. Detta kallar hon ”algoaktivism”.

 

 

 • Dynamisk to do lista: Om våra prioriteter och arbetsuppgifter kan kopplas till reella händelser som till exempel specifika möten, är inte steget långt till att en algoritm dynamiskt kan uppdatera våra prioriteter då världen omkring förändras.

 

 • Mänsklig touch: World Economic Forums ”Global Talent Trends” rapport (2019) skrev att dagens HR proffs ser behovet för ”soft skills” som den viktigaste talangtrenden globalt. Kompetenser som övertal- ningsförmåga, kreativitet, och samarbete citeras som top färdigheter för framtiden – dessutom är de nästintill omöjliga att

 

 • AI Trainer och Explainer: Wilson, Dougherty & Morini-Bianzino (2017) skrev i MIT Sloan Mgmt Review hur deras undersökning pekar på tre nya kategorier av roller i en AI-värld där tekniska talanger inte är så centrala. De kallar dessa AI ”trainers, explainers, sustainers”. I dessa roller kompletterar människan de uppgifter teknologin sköter genom att göra slutresultatet bättre, mer transparent och lättare att granska.

 

 • Läsa hjärnvågor och avsikt: Elon Musk, som bland annat inves- terat i hjärnvågsföretaget Neuralink talar ofta om teknologin kring att läsa hjärnvågor, och spekulerade i Joe Rogans podcast i maj 2020 om förmågan att läsa och förstå andras avsikt med hjälp av

 

 • AL Explainer: Detta är ett exempel på en ”Algorithm explainer” uppgift (se ovan): kunden förstår inte varför en förändring har skett i hennes inköpslista, och vår ”konsumtionsexpert” tar tiden att kolla, förklara och ge alternativet att ändra på hur algoritmen fungerar.

 

 

 • Kundtest: Denna arbetsuppgift är ett exempel på vad en ”Al- gorithm trainer” kunde göra: genom interaktion med kunder eller genom att observera nya trender kan en människa få en idé om hur saker kunde fungera bättre. Algoritmer fungerar trots allt med data från nutiden och det förflutna – människans kreativitet kan användas för att ge riktlinjer för

 

 • Hjärnvågsmätaren: Flera företag jobbar redan nu med dessa teknologier. Synchron, ett australiensiskt företag, har en produkt, Stentrode, som kan läsa hjärnaktivitet, till exempel så att en 75-årig patient med en nervsjukdom lyckats manövrera en elektronisk maskin med bara tankarna. Företagets konkurrenter inkluderar Neuralink, ett amerikanskt företag finansierat av bland annat Elon Musk, och Labs, köpt at Facebook i september 2019.

 

 • Stöda välmående på arbetsplatsen: Med allt mer data över kopplingen mellan välmående och produktivitet kan vi hoppas att framtidens arbetsplats ser det som businesskritiskt att stöda välmå- ende – för att hålla kritisk talang, och för att få det bästa ut ur

 

 • ”Nappuccino”: Detta är inte en framtidsvision, det fungerar redan idag. Sömnforskare och neurolog Markku Partinen ger i Hel- singin Sanomat (11.2.2020) ett recept på en effektiv dagsömn under arbetsdagen: drick en stark kopp kaffe och sov i 15–30 Du vaknar pigg och kry av koffeinet!

 

 • Talangprogram: Med livslång inlärning som en stark trend kan det leda till att arbetsgivare måste investera stora summor i utbildningen av sin personal. Som följd vill de antagligen också hålla fast vid dessa personer via olika typers talangprogram.

 

 • Tekniska kunskaper och kommunikation: Detta är ett exempel på hur utbildning kan ske i framtiden: i coaching-förhållanden mellan tekniska experter och ”soft skills”

 

 • Far- och morföräldrars ledigheter: Med allt större jämställdhet mellan könen då det kommer till föräldraledigheter, kan en riktning för framtiden vara en större jämställdhet även generationer emellan i form av mor- och farföräldraledigheter. I Sverige kan mor- och

Info

Skribent(er)