Sammandrag

Vartannat jobb kommer att ha automatiserats inom 20 år, enligt en studie från Stiftelsen för Strategisk Forskning i Sverige. Här finns många affärsmöjligheter när man kombinerar robotisering med delningsekonomin.

World Economic Forum estimerar däremot att det uppstår upp till 133 miljoner nya arbetsplatser genom robotisering medan 75 miljoner samtidigt försvinner.

Bank of America gav våren 2017 ut en rapport som värderade delningsekonomin till cirka 250 miljarder dollar och den klassificerades som snabbt växande. Inte minst därför att B2B hittills varit i det närmaste oexploaterat.

Det är således klart, att världen förändras och man kan antingen komma ur en förändringsvåg som segrare, eller inte överleva alls.

Disruptiv innovation handlar om nya innovationer som slår ut marknader – men som också skapar nya. Fenomenet har funnits i alla tider, men med ny teknik går det enormt mycket fortare.

 

Delningsekonomi + robotisering = ett nytt affärsliv

 

När nu delningsekonomin adderas till robotiseringen kommer det att få stora konsekvenser för affärslivet, men även för politiken.

Tillverkningen kommer att flyttas närmare de platser där efterfrågan finns, och bli mer småskalig, vilket troligen får stora konsekvenser till exempel för den kinesiska industrin och följaktligen den kinesiska handelspolitiken. Vi kan också få se ännu mer aggressiva kinesiska uppköp av europeisk och amerikansk industri än tidigare, framförallt SME (Small and medium-sized enterprises).

Delningsekonomi och robotisering kommer troligen också att få stora konsekvenser för multinationella storbolag som tidigare hade viktiga skalfördelar. Den stora frågan är, vilka av dessa orkar anpassa sig till de nya förutsättningarna, och vilka kommer att försvinna?

 

En titt in i framtiden

 

Ska vi titta ännu längre in i framtiden kan man skymta en utveckling där konsumenten via online plattformar beställer direkt från den robotiserade fabriken. Trenden med personifierad konsumtion finns redan. I stället för att köpa CD-skivor gör vi egna playlists i Spotify, i stället för att köpa charterresor gör vi egna resor med flygsajter och hotellsajter eller Airbnb.

Med avancerade digitala plattformar och robotiserad tillverkning är det inte omöjligt att man kan beställa sin kamera, symaskin, motorbåt eller PC helt och hållet enligt sina egna exakta önskemål när det gäller design, teknik, prestanda och extrautrustning. Man kan redan beställa egendesignade joggingskor från NIKE.

Digitaliseringen ruskar om vårt samhälle. Delningsekonomin kapar mellanhänder på ett sätt som upplevs som skrämmande för många etablerade branscher, men som blir en fantastisk möjlighet för andra. Och utvecklingen sker i exponentiell takt. Därför är det viktigt att förstå, godkänna och möta de nya förutsättningar som detta innebär för såväl samhälle, företag, arbetstagare som konsumenter.

De branscher som mest känner av konkurrensen är handel och transport där 35 procent av företagen anser att e-handeln är det största hotet. Detta enligt en undersökning från Swedbank. Även tillverkningsindustrin ser dystert på framtiden, drygt 25 procent känner av ökad konkurrens, framför allt från robotisering och automatisering.

Därför behöver digital transformation ligga högt på framförallt bolagsstyrelsernas men också på ledningsgruppernas agenda. Det betyder ett ökat fokus på att förändra både organisation, arbetssätt och tekniska förutsättningar. Men framför allt att ta vara på möjligheter att förbättra kundupplevelsen, effektivera den befintliga affären och skapa nya affärer i en globaliserad och digitaliserad värld.

Detta gäller inte minst tillverkningsindustrin som har stora möjligheter att förvandla sin dysterhet till framtidstro.

 

Från Combi Works till AirFaas

 

Det har vi till exempel tagit oss an på Combi Works genom att under de senaste åren investera stort i att digitalisera vår verksamhet och öppna ett helt tillverkningsekosystem som bär namnet AirFaas (www.airfaas.com). Vår ursprungliga målsättning då vi började tänka på digitalisering var att effektivera vår egen verksamhet och hitta besparingar i hur vi hanterar vår kärnverksamhet. Men då vi kom djupare in i funderingarna och forskade i vad som sker världen över, började vi inse att det inte alls gick att se enbart på en digital lösning på vår traditionella verksamhet. Vi tvingades inse att i vårt fall skulle det bli ett större paradigmskifte vad gäller industriella tillverkningskedjor. Och vi satt precis i skarven på det skiftet.

Vi fick se oss i spegeln och begrunda orsakerna till vår existens och värdet vi skapar. Det var en längre process.

Men vi insåg att det som skett inom B2C världen, i och med delningsekonomin inte alls var ett konsumentfenomen, utan det var del av en större trend där det digitala bredde ett hölje över den traditionella analoga verksamheten. Det automatiserade inte enbart manuella upprepande uppgifter utan det byggde broar och slätade över tidigare oöverstigliga hinder.  Slutresultatet är en värld där det visserligen finns hinder och säkerligen arbetsplatser för människor, men med nya uppgifter och mervärde skapas på nya sätt.

 

Ett wake-up-call

 

Vi förstod att vi hade ett unikt kunnande som sammanförde tiotals år av industriell tillverkning, supply chain-tänkande och digitala system. Vi förstod att trots att vår traditionella affärsmodell ansågs modern, var den inte framtidssäker.

Vi förstod att vi måste skapa ett industriellt ekosystem som delvis digitalt utför allt det arbete som Combi Works redan gör, men som samtidigt utföra arbetsmoment som både den tillverkande fabriken samt den inköpande kunden gör. På så vis digitaliserar den bort en bro, medan den samtidigt eliminerar en del arbeten som gjorts i andra företag. Då skapar digitaliseringen ett mervärde på en nivå som inte tidigare kunnat förväntas, till ett pris som sjunker för varje användare som går med.

Ett ekosystem är dock endast så bra som dess användare. Det måste uppnå en så kallad kritisk massa för att kunna fungera. Således blir affärslogiken en helt annan. Man måste eftersträva enorma volymer och minimera det gjorda arbetet. Och försäkra maximalt mervärde för användarna. Affärerna begränsas heller inte längre av nationella gränser. Ett ekosystem bör eftersträva global täckning. Det lokala tappar sin betydelse.

Samtidigt möjliggör det helt nya affärsmöjligheter även för Combi Works. Då bolaget tidigare sökt fabriker, byggt relationer, hanterat kontrakt, tillverkningsorders, kvalitetsgranskningar osv, blir det nu möjligt att långsamt övergå till att bli en tillverkningskonsult inom AirFaas.

På så vis har vi på Combi Works gjort en framtidsstrategi som bygger på ett ekosystem, som till en början kan kannibalisera på våra befintliga affärer, men som till slut kan ge oss en lönande och framtidssäker affärsmodell.

Företagen måste till slut inse att digitalisering, delningsekonomi och robotisering i allra högsta grad är en realitet, och att denna utveckling sker oberoende av om man som företag väljer att delta eller inte.

 

Till slut är det inget svårt val.

 

Edward Blomstedt

 Skribenten är skaparen av AirFaas, ett unikt ekosystem för B2B, ett Airbnb för fabriker.

AirFaas är ett ekosystem som kombinerar flera automatiserade plattformar för RFQ, inköp och försäljningstransaktioner, kvalitet, logistik, finansiering och försäkring. Fabriker som är anslutna behöver inte investera i dyra datasystem, administration är inbyggt i systemet. Genom AirFaas Finance Loop kan  beställningar finansieras i förväg så fabrikerna slipper att finansiera kundernas beställningar.
AirFaas kan också hitta nya kunder till fabrikerna, ungefär som Airbnb men för fabriker. Kunden laddar upp specifikationerna online, så hittar systemet en fabrik någonstans i världen och föreslår samtidigt logistik, administration och finansiering.  

Info

Skribent(er)