Sammandrag

Sharing is caring

100 miljoner euro. Det var värdet på delningsekonomin i Finland år 2016 enligt en rapport som konsultbolaget PwC gjort för Arbets- och näringsministeriet. Kanske inte så häpnadsväckande? Men den beräknade tillväxtpotentialen får en att haja till. På bara några år tror PwC att värdet tiofaldigas och uppgår till 1,3 miljarder euro år 2020.

Tankesmedjan Agendas ambition med denna rapport är att belysa fenomenet delningsekonomi och sätta fingret på några ömma punkter och flaskhalsar, som det skulle vara värt att åtgärda. Rapportens skribent, Mats Nylund, kommer med tio åtgärdsförslag. Tanken är att ge vägkost åt påverkare och beslutsfattare. Det delningsekonomiska tåget rullar allt snabbare, och det finns skäl att kliva på och anpassa sig till den förändrade marknaden.

I Finland är vi inte ensamma om att fundera på vad den växande delningsekonomin kommer att föra med sig för förändringar. De övriga nordiska länderna utgör ofta en bra referensram och också i denna rapport sneglar vi västerut i jakten på lösningsmodeller. Både i Sverige och Danmark har man gjort utredningar om hur man skall förhålla sig till delningsekonomin, och de erfarenheterna delar vi med oss av i rapporten.

Har du åkt Uber eller bokat boende via Airbnb? Då har du varit delaktig i delningsekonomin. Att delningsekonomin kommer att växa i Norden är föga förvånande: Graden av tillit och mellanmänskligt förtroende är nämligen högt i Norden och skapar en god grogrund för delningsekonomiska tjänster. Få av dem som äger en extra lägenhet skulle låta den stå tom. Men är du villig att hyra ut din bil under de åtta timmar som du är på jobbet?

Och vad gäller en livskraftig glesbygd ska delningsekonomin snarare ses som en möjlighet än som något som inte berör. I grund och botten handlar delningsekonomi om att på ett ändamålsenligt sätt använda underutnyttjade resurser. Men samtidigt kommer den växande delningsekonomin att förändra spelreglerna på många olika businessområden och på arbetsmarknaden.

Två sakkunniga inom branschen, Jukka Viitanen, Resolute HQ och Edward Blomstedt, AirFaas bidrar med kommentarer till rapporten. Och för att citera Blomstedt: ”Det handlar om att vinna eller försvinna.” Med de krassa valmöjligheterna är det lätt att inse att det finns skäl att fundera på vad delningsekonomin kommer att föra med sig för Finland.

Helsingfors 30.1.2019

Ted Urho

Verksamhetsledare, Tankesmedjan Agenda

Info

Skribent(er)