Anna Rotkirch är forskningsprofessor och forskningsdirektör på Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet. Rotkirch forskar i familjerelationer och nativitet. Hon har nyligen utkommit med boken Tillsammans – om familjelivets härlighet och svårighet samt antologierna No time for children? Fertility rates and population decline samt Grandfathers – Global perspectives.