Anneli Miettinen har arbetat som forskare på Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet. Hon är specialiserad på demografi och familjesociologi, och hennes intresseområden har varit nativitet och familjebildning, jämställdhet samt frågor som gäller samordning av arbete och familj i familjernas vardag. Miettinen är väl insatt i Finlands och övriga Nordens familjepolitiska supportsystem. Under den senaste tiden har hon främst fokuserat på de socioekonomiska skillnaderna i familjebildning och har särskilt tittat på finländarnas planer att skaffa barn och vilka faktorer som påverkar dessa. Numera jobbar hon som forskare vid Folkpensionsanstalten.