Skribenten är svenska riksdagsgruppens generalsekreterare. Hon har arbetat med social- och hälsovårdsreformen på Kommunförbundet, i riksdagen och som justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare. Seppä har sagt att hon aldrig kommer att glömma detta diagram från förra periodens beredning, ett bevis på hur svårt det har varit att reformera social- och hälsovården.