Jan Sten är ekonomie doktor från Hanken i Helsingfors där han doktorerade inom familjeföretagande. Han är numera egen företagare med ett intresse för utveckling av såväl idéer, företag som samhället.