Kjell Herberts är språksociolog och har ansvarat för en mängd opinions- mätningar i Svenskfinland. Han gick i pension från Åbo Akademi i mars 2018.