Linnéa Henriksson är politices licentiat och undervisar och forskar i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Till hennes forskningsintressen hör tvåspråkig förvaltning, kommunala beslutsfattare samt marknadsorientering av kommunal serviceproduktion. Hon har skrivit flera olika utredningar om språk i organisationer och förvaltning. Henriksson har också under många år innehaft olika kommunala förtroendeuppdrag. Hon har fungerat som redaktör för rapporten.