Nora Rosendahl är COO på Hintsa Performance som erbjuder coaching- och hälsotjänster
för idrottare och företag. Rosendahl jobbar på sin doktorsavhandling inom Aalto
Universitetets Future of Work forskningsgrupp, med inriktning på frågor som berör
automation av tankearbete.