Sten Palmgren är jur.lic. och tidigare lagstiftningsråd på Justitieministeriet. Han har arbetat på laggranskningsenheten, Europarättsenheten och enheten för offentlig rätt. Under flera år var han ministeriets representant i Nordiska rådets ämbetsmannakommitté för lagstiftningsfrågor och 2014-2015 var han Finlands representant i Gränshinderrådet. Han har också varit aktiv i olika föreningar, bl.a. som ordförande för Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelning.