Psykologie doktor Venla Berg är familjeforskare vid Befolkningsförbundet. Hon har specialiserat sig på forskning i barnskaffning, föräldraskap och personlighetspsykologi.