Lanseringen sker onsdag 25.11 kl. 10.30. Välkommen!

Tillfället öppnas av justitieminister Anna-Maja Henriksson i egenskap av styrgruppsordförande för tankesmedjan Agenda.

Därefter följer talturer av

– forskarna Anna K. Forsman och Johanna Nordmyr om hur den arbetsföra befolkningen i Finland kommer att minska i framtiden samt hur arbetsgivaren kan bemöta och stödja äldre arbetstagare.

– företagaren Marcus Herold som lyfter upp poänger kring hur åldrande arbetstagare själva kan bidra till sitt välmåend

– forskaren Nora Rosendahl om hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut samt vilka kompetenser och resurser framtidens arbetstagare behöver.

Följ med lanseringen här! 

Om du född på 1950-talet och funderar på hur du ska hålla igång och orka på jobbet ännu några år till, då ska du läsa den här rapporten.

Om du är född på 1970-talet och funderar på om din utbildning är relevant ännu om tjugo år, då ska du läsa den här rapporten.

Om du är född på 1990-talet och funderar vilka kvaliteter och egenskaper som krävs på jobbet i framtiden, då ska du läsa den här rapporten.

Tankesmedjan Agenda blickar i rapporten Alla orkar, alla vill hur det är att åldras på jobbet, både nu och i framtiden. I framtiden kommer en mindre andel av befolkningen att vara i arbete och de som är sysselsatta kommer i medeltal att vara äldre än vad de är idag.

I reella siffror kommer vi att se en minskning i den arbetsföra andelen av befolkningen (15–64 år) från cirka 62 procent till 57 procent fram till år 2060.

Samtidigt kan vi notera att finländarna jobbar minst bland nordborna: efter fyllda femton år beräknas vi hållas i arbetslivet i cirka 39 år, medan motsvarande siffra för islänningarna är rejält över 45 år.

Vi presenterar även två framtidsscenarier på hur arbetslivet ter sig om tjugo år: både en dystopi och en utopi. Ingredienserna för bägge finns redan idag, men det är upp till oss att avgöra hur framtiden ser ut.

Om författarna

Anna K. Forsman är doktor i folkhälsovetenskaper och docent med inriktning psykisk hälsa under livsloppet. Forsman är akademilektor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi. Hon forskar kring frågor som rör hälsofrämjande arbete, med särskilt fokus på äldres hälsa och välmående och psykosociala insatser.

Johanna Nordmyr är doktor i hälsovetenskaper och arbetar inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt vid Åbo Akademi. Hennes forskningsområden rör bland annat främjande av välmående och social delaktighet bland äldre personer.

Nora Rosendahl är COO på Hintsa Performance som erbjuder coaching- och hälsotjänster för idrottare och företag. Rosendahl jobbar på sin doktorsavhandling inom Aalto Universitetets Future of Work forskningsgrupp, med inriktning på frågor som berör automation av tankearbete.

Marcus Herold har lång erfarenhet av att utveckla ledarskap, ledningsgrupper och styrelsearbete samt av förändringshantering, också på internationell nivå. Han grundade sitt bolag MPS år 1975 och fungerar nu vid fyllda 70 år som styrelseordförande på heltid.