Två av tre finlandssvenskar övergick att jobba helt eller nästan helt på distans under coronavåren. Detta enligt Agendas coronaenkät som tusen finlandssvenskar svarade på.

SE DISKUSSIONEN HÄR!

Det visade sig även att det var betydligt vanligare för stadsbor att börja jobba hemifrån, jämfört med invånare i rurala områden. Däremot visade det sig att de som jobbade på distans på landsbygden var mer effektiva i arbetet, än de som fick flytta in kontoret i sin stadslägenhet.

De senaste åren har flyttrenden i Finland varit från landsbygd till stad, men frågan är om det nu blivit stopp på det?

Frågan som uppstår: Bor du i stan eller på lande i framtiden?

Diskussionen inleds av forskardoktor Tomas Hanell som forskar i livskvalitetens geografi vid Helsingfors universitet. Han kommer bland annat att tala om hur:

– Urbaniseringen är inte är en naturlag.

– Livet i storstaden erbjuder materiell välfärd, men inte nödvändigtvis livskvalitet.

– Urbaniseringstrenden har nått sin kulmen, eller åtminstone tagit en paus.

Tomas Hanell.

Därefter diskussion tillsammans med kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (Ingå) och fullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin (Helsingfors) under ledning av moderator Ted Urho (Agenda).

Diskussionstillfället ordnas digitalt via Zoom torsdag 17.9 kl. 18.00. Publiken har möjlighet att kommentera och ställa frågor. Genom att fylla i Lyyti-anmälan får du en direktlänk till det digitala evenemanget.