I storstaden finns Uber och Airbnb – men hur ser delningsekonomin ut på landsbygden? Och hur borde beskattningen av inkomster från t.ex. Airbnb förändras?  Välkommen på tankesmedjan Agendas diskussionskväll för att gemensamt fundera kring bland annat dessa frågor.

*Behövs det fler människor som öppnar upp sina hem för turister?

*Behövs det en egen mobilapp för att fixa skjuts från Pojo till Karis?

*Behövs det en digital plattform för att få låna grannens traktor?

Tisdag 21.5, klockan 18.00 – 20.00 vid Startup Factory, Novia, Raseborgsvägen 9

18.00    Välkommen! Kaffe och tilltugg.

18.15    Inledning och paneldiskussion.

I panelen:

Anna Luhtasela, kulturarbetare, ordförande kulturföreningen Plattform

Björn Lindqvist, företagare

Ville Vuorelma, turismchef, Raseborg

Moderator: Ted Urho, Agenda

Anmäl dig gärna via https://www.lyyti.in/agendaraseborg eller ted.urho@agenda.fi.

Ämnet delningsekonomi behandlas även i Agendas rapport ”Delningsekonomin i Norden” som kommer att delas ut på tillställningen.

Tankesmedjan Agendas ambition med rapporten är att belysa fenomenet delningsekonomi och sätta fingret på några ömma punkter och flaskhalsar, som det skulle vara värt att åtgärda. Rapportens skribent, Mats Nylund, kommer med tio åtgärdsförslag.

Den tionde punkten handlar just om delningsekonomin på landsbygden:

”Delningsekonomi har än så länge diskuterats framför allt som ett urbant fenomen. Därför behöver diskussionen breddas så att den även innefattar glesbygd. Man behöver utreda hur delningsekonomin kan bidra till en livskraftig glesbygd. Denna utredning behöver även beakta olika former av traditionellt delande som existerar och har existerat på glesbygden.”

Du hittar även rapporten digitalt här.

Bilden är tagen på ett Agenda-seminarium i Helsingfors.