Den sjunkande nativiteten i Finland har diskuterats flitigt den senaste tiden. De drastiskt minskande födelsetalen har seglat upp som en av de stora finländska framtidsfrågorna.

Hur ser det ut med familjebildning och nativitet på finlandssvenskt håll? Vilka är skillnaderna mellan språkgrupperna i Finland? Vad förklarar de senaste trenderna och vilka är konsekvenserna för den finlandssvenska minoriteten? Vilket är sambandet mellan en god familjepolitik och hög nativitet?

Tankesmedjan Agenda arrangerar i samarbete med Befolkningsförbundet ett lunchseminarium kring nativiteten bland finlandssvenskarna.

Tidpunkt: torsdag 3.5.2018 kl 11.00-13.00
Plats: Svenska Bildningsförbundets utrymmen på Simonsgatan 8 i Helsingfors.

Anna Rotkirch, forskningsprofessor på Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet, presenterar färsk statistik över parbildning och nativitet enligt språktillhörighet. Också forskare Venla Berg från Befolkningsförbundet medverkar,

Jan Saarela, professor i demografi med statistik vid Åbo Akademi, kommenterar trenderna.

Efter seminariet bjuder tankesmedjan Agenda på lunch. Seminariet är kostnadsfritt men med tanke på trakteringen krävs förhandsanmälan.

Välkommen!

Mattias Fagerholm
verksamhetsledare
tankesmedjan Agenda