Anna K. Forsman on kansanterveystieteiden tohtori ja dosentti, joka on suuntautunut tutkimaan psyykkistä terveyttä elämänkaaren aikana. Forsman toimii terveystieteiden akatemialehtorina kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa Åbo Akademissa. Forsmanin tieteellinen työ keskittyy terveyttä edistävään ja sairauksia ehkäisevään työhön, painottuen erityisesti ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä psykososiaalisiin toimenpiteisiin.