Anneli Miettinen on toiminut tutkijana Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella. Hänen erikoisalojaan ovat väestötiede ja perhesosiologia, jahänen kiinnostuksen kohteitaan ovat olleet syntyvyys ja perheellistyminen, sukupuolten tasaarvo ja työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset perheiden arjessa. Miettinen on perehtynyt Suomen ja muiden pohjoismaiden perhepoliittisiin tukijärjestelmiin ja ollut mukana asiantuntijana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeessa. Viime aikoina hän on paneutunut perheellistymiskäyttäytymisen sosioekonomisiin eroihin ja tarkastellut erityisesti suomalaisten lastenhankinta-aikeita ja niihin vaikuttavia tekijöitä.