Kirjoittaja on henkilöstö- ja rekrytointiyritys Eilakaislan toimitusjohtaja. Esitetyt näkemykset ja näkökulmat ovat kirjoittajan omia.