Jan Sten on kauppatieteen tohtori Svenska Handelshögkolanista