Johanna Nordmyr (VTM) on tohtoriopiskelija Åbo Akademilla. Hän työskentelee EMMY ja @geing Online projekteissa, jotka molemmat keskittyvät ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen.