Linnéa Henriksson on valtiotieteiden lisensiaatti ja opettaa ja tutkii julkista hallintoa Åbo Akademissa. Hänen tutkimusai- heisiinsa kuuluu kaksikielinen hallinto, kunnalliset päätöksen- tekijät sekä kunnallisen palveluntuotannon markkinasuuntautuminen. Hän on kirjoittanut useita selvityksiä organisaatioiden ja hallinnon kielestä. Henriksson on myös toiminut useiden vuosien ajan kunnallisissa luottamustehtävissä. Henriksson on toiminut raportin toimittajana.