Psykologian tohtori Venla Berg toimii tutkijana Väestöliitossa. Hän on erikoistunut tutkimuksessaan lastenhankintaan, vanhemmuteen ja persoonapsykologiaan.

Profiili Venla Berg