Ajatushautomo Agenda on suomalainen liberaali ajatushautomo, jolla on vahvat pohjoismaiset ja eurooppalaiset juuret. Liberalistinen näkemyksemme pohjautuu ihmisen, yksilön vapauksien ja oikeuksien, toimivan markkinatalouden, tasa-arvon sekä sosiaalisen ja globaalin vastuun kunnioittamiseen. Haluamme edistää valinnanvapautta yhteiskunnassa ja pyrimme tuomaan todellisia ja rakentavia vaihtoehtoja nykyiseen ja tulevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Agendalla on korkea tavoitetaso ja toimintamme on poliittisesti merkityksellistä. Teoreettisella tasolla haluamme ratkaista ongelmia konkreettisten toimenpiteiden avulla sekä sparraamalla ja kannustamalla suomalaista politiikkaa uusiin korkeuksiin. Tuotamme toteutuskelpoisia yhteiskunnallisia visioita ja katsomme vahvasti tulevaisuuteen. Haluamme olla selvityksissään yhteiskuntaa edellä. Ajatushautomomme alustan tulee peilata akateemista poliittisten prosessien tutkimusta. Agenda tarttuu kansallisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin haasteisiin.