Mitä jakamistalous oikeastaan on? Sitä kysymystä pohdittiin Agendan uusimman raportin julkaisemistilaisuudessa. Raportin nimi on Jakamistalous Pohjoismaissa ja sen on kirjoittanut Mats Nylund (Arcada).

Nylund itse nosti esille jakamistalouden akateemisesta näkökulmasta: ”Saatavuus tutkimustuloksiin on yhä tärkeämpää, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua akateemiseen tutkimukseen ja koulutukseen.”

Anna Pakkala, yksi Pure Growth-yhtiön perustajista sekä Slush-järjestön kestävän kehityksen strategi, kommentoi raporttia ympäristönäkökulmasta: ” Jakamistalous on yksi keino, jolla saavutetaan kiertotalous, eli keino saada entisiä yksittäisiä resurssia yhteisiksi resursseiksi.”

Edward Blomstedt, CombiWorks/AirFaas-yhtiön toimitusjohtaja esitti keskustelutilaisuudessa taloudellista näkökulmaa. ”Jakamistalous ei ole sosialismia tai kommunismia, vaan voittoa tuottavaa bisnestä. Olisi tärkeää, että verotus ja lainsäädäntö pysyy ajan tasalla.”

Täältä löydät raportin Jakamistalous Pohjoismaissa.