Tack till alla som svarade, enkäten är nu stängd.

Du kan svara på enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/EDC5D5AD0D1B44C7

Tankesmedjan Agenda kartlägger hur befolkningen i Svenskfinland förhåller sig till coronasituationen och dess följder till vardagen, ekonomin och samhället.

Enkäten genomförs av Aula Research Oy, och det tar mindre än tio minuter att svara på frågorna. Bland alla som svarat lottar ut tre 100 euros presentkort. Alla svar behandlas fullständigt konfidentiellt, och enskilda svarande kan inte identifieras.