Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja i Finland med stark nordisk och europeisk förankring. Tankesmedjan Agenda har hög ambitionsnivå och verksamheten har politisk relevans, arbetet stärker en mångsidig, sakkunnig och vital samhällsdiskussion i Finland.

Agendas arbete riktar sig till en samhällsintresserad publik, beslutsfattare, studerande, forskare och media. Agendas publikationer ges ut på både svenska och finska.

Tankesmedjan Agenda tar sig an nationella, nordiska, europeiska och globala utmaningar i tillägg till att den även uppmärksammar ärenden som är viktiga för Svenskfinland. Tankesmedjans arbete återkopplar den akademiska forskningen med politiska processer.

Agenda profilerar sig som en tankesmedja som förutom utrednings- och forskningsverksamhet målmedvetet satsar på uppföljnings- och implementeringsarbete. Förutom detta ordnar Agenda välbesökta aktualitetsdiskussioner med relevanta aktörer inom olika temaområden.

Tankesmedjan Agenda upprätthålls av Svenska Bildningsförbundet rf.