Vår ekonomi styrs av våra värderingar.  Men hur ser finländarnas värderingar ut då det kommer till ekonomi, skatter och jobb på 2020-talet? Den här gången har vi ställt frågan till över 1300 finländare ur bägge språkgrupperna, och det visar sig att vi trots två olika modersmål ända tänker ganska lika i de flesta frågor. Det är ofta andra faktorer än språk som påverkar det vi finner viktigt.

I samband med lanseringen av Agendas nya rapport Ekonomi: Finländska värderingar för 2020-talet deltog Anna-Maja Henriksson, Björn Vikström, Erika Ehrnrooth, Joachim Thibblin och Armi Murto i en diskussion om den finländska värdegrunden. Före diskussionen presenterar Agendas verksamhetsledare Ted Urho resultat ut enkäten.